logo

15.03.2021

Manusfrister 2021

Nedenfor følger manusfrister for artikler til Revisjon og Regnskap i 2021.

Nr. 1-2021 18. desember (kommer ut 8. februar)

Nr. 2-2021 1. februar (kommer ut 8. mars)

Nr. 3-2021 3. mars (kommer ut 15. april)

Nr. 4-2021 9. april (kommer ut 19. mai)

Nr. 5-2021 20. mai (kommer ut 24. juni)

Nr. 6-2021 20. august (kommer ut 24. september)

Nr. 7-2021 28. september (kommer ut 2. november)

Nr. 8-2021 5. november (kommer ut 10. desember)