logo

03.12.2030

Kommer! Ny utgave tirsdag 11. desember!

I Revisjon og Regnskap 8-2018 kan du lese om at vi digitaliserer styrearbeidet, at dataanalyser gir bedre revisjon, at flere viktige lovsaker er under utarbeidelse og om praktisk implementering av IFRS 16.


Revisorforeningen har inngått et samarbeid med Systemfabrikken AS om å utvikle en spesialtilpasset versjon for revisjonsselskaper av det web-baserte styresystemet Styreplan.
– Det er mye å hente, både for store og små revisjonsselskaper, på systematikk i planleggingen av styremøter, styredokumenter som er enkelt tilgjengelige og god oversikt over historikken, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. 

Ifølge en rapport fra det britiske finanstilsynet, gir dataanalyser i revisjon blant annet dypere forståelse for den reviderte virksomheten, økt effektivitet og bedre kommunikasjon med kunden. I tillegg kan dataanalyser bidra til en mer fokusert revisjon basert på mer treffsikre risikovurderinger, slik at vi bruker tiden vår smartere. 

 Flere viktige lovsaker for bransjen er under arbeid. Det er fremmet forslag om ny regnskapslov, revisorlov og regnskapsførerlov. Det skal etableres et register over reelle rettighetshavere. Enkelte deler av skattereformen gjenstår. Det gjenstår også å følge opp viktige deler av moderniseringen av aksjelovgivningen. 

 Les også om praktiske utfordringer i implementeringen av IFRS 16 og få praktisk tips og råd. Artikkelforfatterne har diskutert med en rekke selskaper som er leietakere om praktiske utfordringer med implementeringen av IFRS 16 leieavtaler. I denne artikkelen omtaler de noe av det som har kommet frem og gir praktiske tips og råd om hvordan en slik implementering best kan gjøres.