logo

11.12.2018

Manusfrister 2019 - Revisjon og Regnskap

Nedenfor følger manusfrister for 2019.

Nr. 2 - 30. januar (kommer ut 6. mars)

Nr3 - 6. mars (kommer ut 10. april)

Nr. 4 - 9. april (kommer ut 21. mai)

Nr. 5 - 15. mai (kommer ut 25. juni)

Nr. 6 - 20. august (kommer ut 26. september)

Nr. 7 - 27. september (kommer ut 1. november)

Nr. 8 - 6. november (kommer ut 11. desember)