logo

11.10.2018

Manusfrister 2019 - Revisjon og Regnskap

Nedenfor følger manusfrister for 2019.

Nr.1 - 21. desember

Nr.2 - 30. januar 

Nr.3 - 6. mars

Nr. 4 - 9. april 

Nr.5 - 15. mai 

Nr.6 - 20. august 

Nr. 7 - 27. september 

Nr.8 - 6. november