logo

14.06.2030

Kommer 26. juni!

Tirsdag 26. juni kan du lese en ny innholdsrik utgave av Revisjon og Regnskap – nr. 5-2018.

Tirsdag 26. juni kan du lese en ny innholdsrik utgave av Revisjon og Regnskap – nr. 5-2018.

Her kan du blant lese Revisorforeningens nye styreleder Mona Irene Larsens lederkommentar om viktigheten av at revisor er en relevant diskusjonspartner, at norske toppledere ser på digital disrupsjon som en mulighet og at eIDAS, en forordning om eID og elektroniske tillitstjenester, blir norsk lov. 

I tillegg til mange faste spalter kan du også lese om at retningslinjer for varsling i Altinn på plass, skattyters adgang til å endre fastsettelser og vedtak, forholdet mellom revisors og styrets ansvarsområder og at endrede kontorløsninger krever bevisste vurderinger av lokalenes mva-status – for å nevne noe. 

God lesning!