logo

27.02.2026

Bill. mrk: «Flere kvinner i ledende posisjoner»

I Revisjon og Regnskap 2-2018 setter vi fokus på hvorfor det er så få kvinner som har ledende posisjoner i revisjonsbransjen og hva selskapene må gjøre for å øke kvinneandelen.


Nettutgaven av bladet vil være tilgjengelig på selveste kvinnedagen – 8. mars.

Selv om selskapene i dag rekrutterer like mange kvinner som menn, blir bare et mindretall av kvinnene partnere eller får oppdragsansvar.  

I bransjeundersøkelsen 2017 spurte vi medlemmene i Revisorforeningen om hvorfor det er slik. Den enkeltes egne prioriteringer av arbeid i forhold til familie og fritid, er den mest vanlige forklaringen. En lønns- og avansementsmodell som premierer en veldig høy arbeidsbelastning, synes også å være en viktig årsak.
– Skal vi få flere kvinner i ledende stillinger må bransjen se på systemene for opprykk og hvordan det bedre kan legges til rette for en god balanse mellom jobb, fritid og familie, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen i en kommentar til statistikken.

 
Uerstattelige hjemme – erstattelige på jobb
Forsker Selma Therese Lyng ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, sier i et intervju i Revisjon og Regnskap 2-2018 at den kjønnsskjeve delingen av foreldrepermisjon inngår i en prosess der selv karrierededikerte mødre blir den «uerstattelige» på hjemmebane og «erstattelige» på jobb.
– Dette handler om mekanismer som kan lede til en negativ karrierespiral, selv blant dem som i utgangspunktet ble oppfattet som de mest lovende på jobb, sier hun.
Et mulig tiltak er derfor at arbeidsgivere vurderer hvilke muligheter de har til å stimulere til at mødre og fedre deler permisjon likt og hva som kan gjøres i forhold til jobb og karriereplanlegging før foreldre går ut i permisjon og når de kommer tilbake, sier Selma. 

Lederne svarer 

Vi har også fått lederne i de største revisjonsselskapene til å svare på hvilke konkrete kvantitative mål de har satt for å øke andelen kvinner i ledende posisjoner og hvilke tiltak de har iverksatt eller har planer om å iverksette for å nå disse målene.
Mange tiltak er igangsatt, men det finnes ingen trylleformel for å få flere kvinner inn i ledende posisjoner. Bevisstgjøring innad i selskapene, mentorordning av kvinnelige talenter og tiltak relatert til foreldrepermisjon, er noe av det som prøvd ut i de største selskapene. 

Fullt mulig
Selv om et flertall av kvinnene i bransjen ikke ender opp i lederstillinger, finnes det mange unntak. Vi har snakket med trebarnsmor Else Berit Hamar som siden i fjor har vært partner i KPMG og leder for Molde-kontoret. Hun sier at det er fullt mulig for en kvinne både å ha et rikt familieliv og bli partner i et stort revisjonsfirma, men at kvinnene må ville det, og at firmaene må legge forholdene til rette i småbarnstiden.