De største revisjonsselskapene:

Kvinneandelen i ledende stillinger kryper videre opp

Kvinneandelen på partnernivå innen revisjon hos de største revisjonsselskapene fortsetter å krype videre opp – denne gangen opp til 18,2 prosent, fra 17,3 prosent i 2021 og 16,2 prosent i 2020.

Totalt er det nå 390 revisjonspartnere i de fem største selskapene, fordelt på 319 menn og 71 kvinner. Til sammenligning var det i fjor totalt 386 revisjonspartnere. Nettoendringen på fire kommer da ved at fem flere kvinner er blitt partnere, mens det er blitt én mann mindre.

Kvinneandelen totalt sett i de fem største selskapene er nå på 46,4 prosent, ned fra 47,0 prosent året før.

Kjønnsfordeling 5 store innen revisjon

Pr. 15. januar 2021

%-andel

Pr. 15. januar 2022

%-andel

Stillingsnivå

kvinner

menn

kvinner

kvinner

menn

kvinner

Medarbeider

507

486

51,1 %

569

602

48,6 %

Senior

754

613

55,2 %

738

598

55,2 %

Manager/teamleder/senior manager

478

620

43,5 %

495

643

43,5 %

Partner

66

320

17,1 %

71

319

18,2 %

Kjønnsfordeling kvinner/menn totalt

1805

2039

47,0 %

1873

2162

46,4 %

Kjønnsfordeling ledende stillinger innen revisjon
(Pr. 15. januar 2022)

Antall

%-andel

Selskap

Stillingsnivå

kvinner

menn

kvinner

EY

Manager/teamleder/senior manager

71

111

39,0 %

Partner

7

48

12,7 %

RSM-Norge

Manager/teamleder/senior manager

28

31

47,5 %

Partner

8

34

19,0 %

BDO

Manager/teamleder/senior manager

75

105

41,7 %

Partner

23

109

17,4 %

(hvorav antall lønnspartnere)

6

17

26,1 %

Deloitte

Manager/teamleder/senior manager

102

105

49,3 %

Partner

13

47

21,7 %

KPMG

Manager/teamleder/senior manager

90

115

44,0 %

Partner

13

46

22,0 %

PWC

Manager/teamleder/senior manager*

157

207

43,1 %

Partner**

15

69

17,9 %

* Tallene inkluderer Directors

*Tallene er inkludert Revisjon, Fagavdelingen, Risk