Hver fjerde ikke-partner i ekstern revisjon vurderer å bytte jobb

Det viser Revisorforeningens bransjeundersøkelse som ble gjennomført høsten 2021.

I de største revisjonsselskapene er tallene enda høyere – hver tredje ikke-partner vurderer å bytte jobb de neste 12 månedene. Det viser resultatene fra Revisorforeningens bransjeundersøkelse for 2021, hvor medlemmer i Revisorforeningen og andre ansatte i ekstern revisjon har deltatt.

Av totalt avgitte svar er det ingen endring i andelen som vurderer å bytte jobb fra 2019 til årets undersøkelse. Andelen ligger stabilt på 19 prosent.

Årsaker til ønske om å bytte jobb

Det er forskjeller mellom hva menn og kvinner oppgir som viktigste årsaker til ønsket om å bytte jobb:

  • For kvinner er hovedårsaken for mye overtid (61 %), mens menn ønsker høyere lønn (59 %)

  • Et ønske om å prøve noe nytt er andrevalg for både kvinner (49 %) og menn (57 %)

Viktige faktorer ved valg av arbeidsgiver

Kvinner og menn vektlegger faktorene ved valg av arbeidsgiver litt forskjellig.

Kvinner

  • Inspirerende kolleger og godt arbeidsmiljø (85 %)

  • Balanse karriere/privatliv (79 %)

  • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver (78 %)

Menn

  • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver (79 %)

  • Konkurransedyktig lønn (77 %)

  • Balanse karriere/privatliv (70 %)

Resultatene fra bransjeundersøkelsen 2021 med filtreringsmuligheter

Vi har lagt resultatene fra årets bransjeundesøkelse i PowerBI slik at du selv kan filtrere resultatene på en rekke ulike parametere, eksempelvis stillingstittel og kjønn. Det er laget en egen oversikt med filtreringsmuligheter for lønn.

Du finner detaljert informasjon på revisorforeningen.no under medlemsinformasjon.

Resultatene fra årets bransjeundersøkelse er lagt ut i PowerBI slik at du kan søke i resultatene basert på forskjellige parametere.