Medlemmene kommer alltid først

Etter bare noen uker i jobben konstaterer Revisorforeningens adm. direktør Karen Kvalevåg at det viktigste fortsatt er å prioritere medlemmenes behov. Viktigheten av det lærte hun allerede fra barnsben av – bak disken i foreldrenes frukt- og sjokoladebutikk.

Redaktør
Alf Asklund

Kunde- og medlemsfokus vært med Revisorforeningens nye administrerende direktør Karen Kvalevåg gjennom hele hennes karriere.

Kunde- og medlemsfokus har vært viktig for Karen både som toppleder i næringslivet og som generalsekretær i Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Olympiske og Paralympiske komité. At gleden og resultatene skapes ved at kunden er i fokus, var imidlertid ikke noe hun først lærte ved å jobbe i store og tunge organisasjoner, men bak disken i foreldrenes butikk på et lite sted på Vestlandet. I butikken var kvaliteten på varene avgjørende for kundeopplevelsen og omdømmet, som det er for tilliten til revisor og våre tjenester. Vi er allmennhetens tillitsperson og det må være kvalitet i alt vi gjør.

– Oppveksten med to fulltids arbeidende foreldre har nok påvirket meg mye. I butikken lærte jeg meg viktigheten av å skape sine egne resultater, levere kvalitet og at kunden måtte være i fokus – hver eneste dag, sier Karen.

Nå vil Karen ha et sterkt fokus på hvordan hun og Revisorforeningen skal kunne dekke revisorene og revisjonsvirksomhetenes behov. – Selv om Revisorforeningen er en forening for

enkeltpersoner, vil vi også være relevante for revisjonsvirksomhetene uavhengig av størrelse. Her er det viktig å få engasjement og tilbakemeldinger fra medlemmene, på hva vi lykkes med og hva vi må forbedre eller slutte med, sier hun.

Karen sier hun er opptatt av å lytte og tror det er viktig for å få et tett og godt samarbeid med medlemmene og virksomhetene som de jobber i, basert på deres behov.

I likhet med Karens forrige arbeidsgiver, Norges idrettsforbund, er Revisorforeningen en medlemsorganisasjon bestående av små, mellomstore og store medlemsvirksomheter med svært ulike behov. – Ved å fokusere på behov, godt samspill og deling, skal vi sammen utvikle bransjen i riktig retning og i takt med hvordan samfunnet endrer seg, sier hun.

Mangfold og likestilling er trukket frem som en av de strategiske prioriteringene i Revisorforeningens strategi og i foreldrenes frukt- og sjokoladebutikk lærte Karen også noe om mangfold.

– I hjemmet mitt var mangfold en selvfølge! Jeg har aldri tenkt over at det var noe jeg ikke kunne gjøre eller bli, fordi jeg var dame. Det er først de senere årene jeg har blitt smertelig klar over at det er langt fra en selvfølge i hele samfunnet, selv ikke i Norge. Vi jobbet aktivt med mangfold i Norges Idrettsforbund, og jeg gleder meg til å bruke min erfaring inn i revisjonsbransjen, en bransje som jeg opplever både ønsker og jobber aktivt med målet om like muligheter og større mangfold, noe som også vil bidra til å løfte bransjens attraktivitet.

Hva har førsteinntrykket vært etter noen uker i foreningen?

Turer i marka og på fjellet gir ekstra energi og glede, sier Karen

– Jeg opplever å ha kommet til et sted med en kultur for godt samspill, sterkt eierskap og stolthet til jobben og bransjen og et ønske om å levere bra til medlemmene. Det har vært lett å bli kjent med folk, og det er en lett og god tone her. Jeg gleder meg til å bruke min kompetanse og energi på å utvikle foreningen og bransjen, sier Karen.

Bortsett fra å være Revisorforeningens nye administrerende direktør – hvem er Karen Kvalevåg som person?

– Jeg kan vel beskrive meg som en utålmodig og stolt revisor fra Karmøy som har mye energi og ivrer etter å utvikle bransjen i samspill med og i tråd med medlemmenes behov.

Som person er jeg åpen og glad i mennesker. – Jeg er nok best sammen med andre, og har tro på å skape trygge og utviklende samspillsarenaer hvor den enkelte blir sett og hørt. Det gjør meg lykkelig å kunne glede noen – være til nytte for noen.

På fritiden liker jeg å være aktiv og turer i marka og på fjellet gir ekstra energi og glede, sier Karen som prøver å få til jevnlig organisert trening.

Vi ønsker Karen god tur i både i fjellet og det nye revisjonslandskapet!