Egen pensjonskonto – hva og når

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021, noe som betyr at du som jobber i en bedrift med innskuddspensjon, får samlet all din pensjonssparing på ett sted, på en såkalt «egen pensjonskonto».

Direktør for liv og pensjon
Stefi Kierulf Prytz

Finans Norge

Foto: CF-Wesenberg

Egen pensjonskonto betyr at arbeidstakers pensjonssparing automatisk samles på ett sted og forvaltes av den pensjonsleverandøren arbeidsgiveren benytter. Det gjelder både pensjon som er opptjent hos nåværende arbeidsgiver og eventuell tidligere pensjonssparing. For personer som har flere arbeidsgivere, blir pensjonssparingen samlet der vedkommende har spart opp mest pensjon.

Hensikten med å samle pensjonskapitalen på én konto er å gi kundene bedre oversikt over pensjonssparingen, og å spare kostnader til forvaltning og administrasjon.

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold overføres automatisk. Det gjelder imidlertid noen unntak. Blant annet kan pensjonskapitalbevis hvor pensjonsuttak allerede er påbegynt ikke overføres til egen pensjonskonto. Andre pensjonsavtaler må du kontakte pensjonsleverandøren din for å få samlet på egen pensjonskonto. Dette gjelder: 

  • Pensjonskapitalbevis med årlig rentegaranti 

  • Pensjonskapitalbevis med særaldersgrense   

  • Individuelle pensjonsspareavtaler (IPS) som er inngått før 2017  

  • Avtaler etter det tidligere IPA-regelverket 

Fripoliser, oppsatt pensjon fra offentlig tjenestepensjon og pensjonsbevis fra hybridpensjon overføres ikke til egen pensjonskonto. 

Hvilke valgmuligheter får arbeidstakerne?

Hvis arbeidstaker ikke ønsker at den tidligere pensjonssparingen skal samles på egen pensjonskonto, vil vedkommende få mulighet til å reservere seg mot dette. Reservasjonen må skje innen tre måneder fra vedkommende får beskjed av sin arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Arbeidstaker kan også samle sin tidligere pensjonssparing på sin egen pensjonskonto før tremånedersfristen har utløpt eller flytte pensjonskontoen til en annen pensjonsleverandør (såkalt «selvvalgt leverandør») enn den arbeidsgiveren benytter.

Norsk Pensjon har på oppdrag fra Finans Norge, fått i oppgave å etablere en Reservasjonsportal i Norsk Pensjon, der det fra 1. februar 2021 vil åpnes for at arbeidstaker kan reservere seg mot at pensjonskapitalbevis overføres automatisk. Slike reservasjoner vil gjelde inntil man selv opphever reservasjonene. Opphevelse av reservasjoner må gjøres i den samme portalen. I denne portalen kan man også velge å fremskynde flyttingen – til egen pensjonskonto – raskere (før utløp av reservasjonsfristen på tre måneder) dersom man ønsker det.

Utenlandske personer og pensjonssparing

Egen pensjonskonto betyr at arbeidstakers pensjonssparing automatisk samles på ett sted og forvaltes av den pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren benytter.

Pensjon oppspart i utenlandske selskaper, kan møte noen spesielle problemstillinger. Pensjon oppspart utenlands, blir ikke inkludert. Utenlandske arbeidstakere som (fortsatt) jobber i Norge i en bedrift med innskuddspensjon, vil omfattes, disse vil få egen pensjonskonto. Siden tolvmånedersregelen fjernes fra nyttår, vil også arbeidstakere med korte opphold (kortere jobboppdrag enn 12 måneder og som ellers kvalifiserer for det) få utstedt pensjonskapitalbevis.

Utenlandske personer som tidligere har jobbet i Norge (mer enn 12 måneder mv., men som har flyttet utenlands igjen, slik at de har fått pensjonskapitalbevis) vil ikke få egen pensjonskonto. Pensjonskapitalbeviset blir da liggende hos den leverandøren som forvalter det i dag. Dersom de på et senere tidspunkt tar ny jobb i Norge, i en bedrift med egen pensjonskonto – vil deres pensjonskapitalbevis kunne inngå (og overføres automatisk dersom de ikke reserverer seg innen tremånedersfristen.

Fremdrift

Det er etablert en stor og komplisert infrastruktur for å kunne ivareta de ulike behovene.

Arbeidstaker kan ihht. forskrift fra 1. februar 2021 gjøre ulike valg: reservere seg, fremskynde overføring, velge selvvalgt leverandør etc. Reservasjonsportalen i Norsk Pensjon, vil kunne tas i bruk fra 1. februar 2021.

Næringen har etablert en helt ny infrastruktur som vil tas i bruk fra samme tidspunkt. Infrastrukturen forvaltes gjennom Pensjonskontoregisteret AS, som sikrer god og nødvendig informasjonsutvekslingen mellom aktørene.

Mer informasjon

Finans Norge har laget en egen nettside med utfyllende informasjon om egen pensjonskonto, nyttige lenker, samt spørsmål og svar om ordningen, se finansnorge.no/tema/liv-og-pensjon/egen-pensjonskonto/

Den enkelte pensjonsleverandør vil sende ut et informasjonsbrev til kundene i forkant av innføringen, og vil formidle mer spesifikk informasjon direkte til kundene om konsekvenser og nye valgmuligheter. For spørsmål om egen pensjonskonto, anbefaler vi for øvrig at kundene eventuelt kontakter sin arbeidsgiver eller sin arbeidsgivers pensjonsleverandør.