Kai Morten Hagen, ny fagdirektør i Revisorforeningen

Kai Morten Hagen (42) ble ny fagdirektør i Revisorforeningen 1. februar 2019. Han har vært ansatt i foreningen siden 2011 og etterfølger Harald Brandsås, som går over i en seniorrådgiverstilling med ansvar for selskapsrapportering og næringslivets rammevilkår.

Kai Morten, som er statsautorisert revisor (BI 2003), er gift og har to barn. Han ble ansatt i 2011 som fagsjef for revisjon i Revisorforeningen der han i tillegg til fagrelaterte oppgaver blant annet har jobbet med revisjonsmetodikken Descartes og kvalitetskontrollen.

Kai Morten Hagen, ny fagdirektør fra 1. februar.

Internasjonal erfaring

I perioden fra 1999 til han ble ansatt i Revisorforeningen jobbet Kai Morten i Deloitte med kunder av varierende størrelse, fra små norske virksomheter til børsnoterte internasjonale konsern. Han jobbet blant annet tre år i Deloittes internasjonale fagavdeling (USA) med fokus på revisjonsmetodikk og utvikling av revisjonsverktøy/hjelpemidler. Kai Mortens hovedfokus i Deloittes fagavdeling (Norge) var revisjon, implementering av metodikk, opplæring og kommunikasjon av faglige nyheter.

Revisjonsstandard for SME

Vår nye fagdirektør har de siste årene vært mye involvert i jobben med å få på plass et mer formålstjenlig rammeverk for revisjon av små og mellomstore virksomheter. Dette arbeidet startet med det nordiske forslaget til standard for revisjon av små selskaper og har fortsatt videre på europeisk og internasjonalt plan gjennom Accountancy Europe og IAASB. Hagen ble nylig valgt til å lede Accountancy Europes (ACE) programområde for SME Audit gjennom at han ble valgt til Vice-Chair i ACEs Audit and Assurance Policy Group. Han får dermed en nøkkelrolle i det europeiske arbeidet med å få på plass et mer formålstjenlig rammeverk for revisjon av små og mellomstore selskaper.

I IAASB-styret

Hagen sitter også i styret i den internasjonale standardsetteren International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), organet som utarbeider og fastsetter de internasjonale revisjonsstandardene (International Standards on Auditing – ISA). Der sitter han også i en arbeidsgruppe som utreder den samme problemstillingen og ser på alternative løsninger.

Dette arbeidet er i stor grad motivert av forslaget til nordisk standard for revisjon av små selskaper som Revisorforeningen tidligere har utarbeidet i samarbeid med våre nordiske kolleger. Arbeidsgruppen skal legge frem et høringsnotat hvor utfordringer og alternative løsninger blir nærmere belyst. Høringsnotatet skal fremlegges for styret i IAASB på et møte i mars og planlegges å sendes ut for kommentarer i etterkant av dette.

Friluftsliv, barn og hockey

Fritiden benytter Kai Morten til friluftsliv, jakt og oppfølging av barna i deres aktiviteter. En av disse aktivitetene er ishockey som han ble hektet på etter oppholdet i USA. Om han ikke er å finne på jobb eller i naturen, vil du fort kunne møte ham i en ishall et eller annet sted i Norge.