Ofte stilte spørsmål

Om ofte stilte spørsmål

I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter beste evne avgitt svar basert på de konkrete saksforhold, men på­tar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

Eksempel på revisjonsberetning til AS under avvikling

Kategori: Revisjon

Spørsmål: Vi har en kunde som tidligere i år har gjort fravalg av revisjon. Selskapet har nå besluttet å opplø­se og slette selskapet og har kommet til oss for å få bistand. Etter aksjeloven §§–16–6 og 16–10 må et avviklingsoppgjør fortsatt revideres selv om det tidligere er meldt fravalg av revisor etter aksjeloven §–7–6.

Hvor finner jeg eksempler på revisjonsberetninger for slike oppdrag? Må eksemplene tilpasses som følge av at foretaket ikke har revisjonsplikt?

Svar: Eksempel på revisors beretning til AS/ASA under avvikling (asl. §–16–6) finnes på:

revisorforeningen.no/arch/_img/9572114.pdf

Eksempel på revisors beretning til avviklingsoppgjø­ret til AS/ASA (asl. §–16–10) finnes på:

revisorforeningen.no/arch/_img/9572116.pdf