logo

Kompensasjonsordningen:

- Samarbeidet med revisorene er gull verdt

Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet i januar. – Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Revisorforeningen og Regnskap Norge hele veien, sier prosjektleder ved Brønnøysundregistrene, Are Trælvik.

Tommel opp for offentlig privat samarbeid!, sier prosjektleder ved Brønnøysundregistrene, Are Trælvik.

Den nye ordningen baserer seg på seriøsitetsvurdering og kontroll gjort på forhånd av revisor eller autorisert regnskapsfører. I praksis betyr det at de må bekrefte opplysninger som virksomhetene legger inn i søknaden, før den kan sendes inn. Når Brønnøysundregistrene mottar søknaden, behandles de aller fleste maskinelt, og noen få manuelt.

– Denne måten å gjøre det på var helt nødvendig for at vi kunne ta på oss oppdraget. Med langt færre ansatte enn Skatteetaten kunne vi ikke kontrollere på etterskudd slik de gjorde, derfor valgte vi å sette kontrollfunksjonen helt i starten av verdikjeden, sier prosjektleder Are Trælvik.

Brønnøysundregistrene fikk oppdraget høsten 2020, og arbeidet startet med det samme. Ukentlige møter og tett samarbeid med revisor- og regnskapsbransjen var – og er – gull verdt, understreker Trælvik.

– Vi har lenge hatt godt samarbeid med bransjen, og kunne nå nyte godt av deres erfaringer og kunnskap, både i arbeidet med forskriften og utvikling av løsningen. De bistår også på veiledning i andre linje. Vi vet at dette arbeidet kommer på toppen av alt annet de skal rekke, men vi opplever dem som fleksible og løsningsorienterte. Spennende å jobbe sammen om å løse et offentlig oppdrag, forteller Trælvik.

Erfaringer så langt

Pr. 5. mars hadde flere enn 6300 virksomheter mottatt tilskudd på over 1,7 milliarder kroner. Ordningen gjelder fra september 2020, og er utvidet til å gjelde ut juni 2021.

Selv om kompensasjonsordningen åpnet i januar, gjøres det fortløpende vurderinger og justeringer av løsningen. Det neste som skal skje er å åpne for mulighet til å endre på en søknad. Søknadsskjemaet blir også justert i henhold til ønskene fra Stortinget, blant annet lavere tak for tilskudd. I tillegg har planleggingen av nok en kompensasjonsordning startet, nemlig den som skal kompensere for utgifter til innreisekarantene.

– Også her er det veldig viktig med de innspillene som både vi og departementet får fra revisorer og regnskapsførere. De ser utfordringer og muligheter som vi ikke har tenkt på. Når ordningen åpner for søknader, vil det skje på samme måte som sist, med kontroller på forhånd. Her vil også Arbeidstilsynet ha en sentral rolle ut fra sin kunnskap om karantenestedene.

Kompensasjonsordningen for innreisekarantene åpner etter planen i mai.

– Denne måten å jobbe tett på har gitt en løsningsmodell som vi mener er effektiv. Vi bruker vår kompetanse på å lage digitale løsninger på vår tjenesteplattform, med kompetansen og kunnskapen rundt revisjon og kontroll. Tommel opp for offentlig privat samarbeid!, avslutter Trælvik.