logo

2020 / Utgave 2 / Avgiftsadvokaten svarer
PDF av originalartikkel

Avgiftsadvokaten svarer

Om Avgiftsadvokaten svarer

Ivan Skjæveland er advokat og partner i Deloitte Advokatfirma og er spesialist på avgiftsrett. Han har prosedert en rekke skatte- og avgiftssaker for domstolene, og har møterett for Høyesterett. Han er også en ofte benyttet foreleser innenfor sitt spesialområde, og vil i denne spalten svare på spørsmål knyttet til avgift.

Ev. spørsmål kan sendes: iskjaeveland@deloitte.no

Fisjon – mva – justeringsplikt

Spørsmål: Vi har fisjonert ut en eiendom fra X til Y. Selskap X skal etter fisjonen leie hele eiendommen av Y, og bruke eiendommen i sin avgiftspliktige virksomhet. Fisjonen ble registrert gjennomført i Foretaksregisteret 9. desember 2019, men skal ha skatte- og regnskapsmessig virkning fra 1.7.19. Må selskap Y fakturere husleie med tillegg for merverdiavgift fra og med 1.7.19 for å unngå justeringsplikt?

Svar: Fisjon av aksjeselskap får virkning fra det tidspunktet melding fra overtakende selskap er registrert i foretaksregisteret. Det er først på dette tidspunktet transaksjonen finner sted privatrettslig, og Y skal først fakturere husleie til X fra og med 9. desember 2019. Hvilket tidspunkt en velger å gi fisjonen skatte- og regnskapsmessig effekt, påvirker ikke dette.

Selskap Y må frivillig registrere seg for utleie av fast eiendom med virkning for 6. termin 2019, og fakturere husleien med tillegg for mva fra første dag, for å unngå justeringsplikt i forbindelse med overdragelsen.

I tillegg må X og Y inngå avtale om overdragelse av justeringsforpliktelsen. Denne avtalen må være på plass innen oppgavefristen for den avgiftsterminen som transaksjonen finner sted.

I dette tilfellet innebærer det at avtalen må være signert senest 10. februar 2020. Hvis denne fristen ikke overholdes, vil det oppstå justeringsplikt på tidligere investeringer i bygget hos X. Justeringsplikten knytter seg kun til byggetiltak som er yngre enn ti år, og omfanget av justeringsplikten vil avhenge av hvor lenge det er igjen av justeringsperioden for de enkelte byggetiltakene.