logo

Digitaliseringsakademiet

500 digitale revisorer

I løpet av et drøyt års tid har nærmere 500 revisorer deltatt på Revisorforeningens digitaliseringsakademi og fått sertifiseringen digital revisor. – Dette viser at det er et behov blant revisorene for å få mer kunnskap om digitaliseringsutfordringer, muligheter og løsninger, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

DIGITALISERTE OG BLIDE. I Revisjon Sør, Kristiansand, skal alle ansatte gjennom Digitaliseringsakademiet. På kull 4 deltok (fra venstre) Leif Sture Sørensen, Elke Schütt, Hans Olav Homme, Margit Solheim Friestad og Hege Seland Aurebekk.

Sagt om kursene

«Stor kunnskap om temaet og fint presentert»

«Virkelig fengende»

«Lett å følge, tydelig i presentasjon, god driv, dyktig»

«Engasjert om et tema som er viktig for både vår bransje og samfunnet ellers»

«Veldig engasjerende, relevant og gode innspill til hva vi kan gjøre»

«Faglig god og aktuelt»

«Vi trenger slike påminnelser for å «våkne» og hele tiden fornye og forbedre oss»

«Mange spennende tanker».

«Veldig bra på et veldig vanskelig tema»

«Drar det hele sammen på en bra måte»

Etter over to års planlegging kom Digitaliseringsakademiet i gang 13. september i fjor og siden den gang er innholdet blitt kontinuerlig forbedret og oppdatert i tråd med den siste tids utvikling.

– Vi har fått stadig bedre tilbakemeldinger fra deltakerne, sier Hanstad, som er godt fornøyd med den interessen som revisjonsfirmaene har vist for Digitaliseringsakademiet. – Flere firmaer har ganske enkelt bestemt seg for at alle i firmaet skal gjennomføre Digitaliseringsakademiet, sier han.

Årets siste mulighet

For kunnskapstørste revisorer som ikke vil vente helt til neste høst, er Digitaliseringsakademiet kull 6-2019 siste mulighet. Påmelding gjøres på: revisorforeningen.no/kurs/ og påmeldingsfristen er 15. november. Kull 6 går over fire heldagssamlinger på KS Agenda Møtesenter i Oslo, 19. –20. november og 3. –4. desember 2019.

Hanstad sier at Revisorforeningen ønsker å løfte bransjen til et nytt nivå når det gjelder digital forståelse og kunnskap og har derfor satt prisen for deltagelse såpass lavt som 4500 kroner for medlemmer og 6500 kroner for ikke-medlemmer. – Dette er ikke noe vi skal tjene penger på, sier han.

Her er det verdt å legge til at også praksismedlemmer får rabatten på 2000 kroner og at et praksismedlemskap kun koster 1500 kroner i året. En vedtektsendring på siste generalforsamling i Revisorforeningen gjør at alle som har en funksjon i et revisjonsselskap, nå kan bli praksismedlem.

Alle skal med

Som nevnt har flere revisjonsfirmaer bestemt seg for å sende samtlige ansatte på Digitaliseringsakademiet. Dette gjelder også Sørlandets største uavhengige revisjonsfirma – Revisjon Sør, med 23 ansatte.

Partner Hans Olav Homme i Revisjon Sør sier at det for dem aldri var et alternativ å sende noen utvalgte ansatte og at det har vært viktig at absolutt alle ansatte tar del i og tar eierskap til noe som er så viktig for selskapets utvikling.

– Vi mener det er avgjørende at alle ansatte har riktig kompetanse til å utføre en effektiv revisjon og for å ivareta våre kunder på en god måte. Da er det viktig å kjenne til arbeidsverktøy og systemer som finnes på markedet i dag, og kunne ta disse i bruk, sier han.

– De som har deltatt på Digitaliseringsakademiet, kommer hjem med ny kunnskap, og kurset gir bra innsikt i hva som rører seg i markedet. Kurset er noe annet enn tradisjonelle fagkurs og gir inspirasjon til å utvikle seg og se muligheter i ny teknologi og økt kompetanse, sier Homme.

Digitaliseringsakademiets innhold

Klientfokus

 • Digitale trender nasjonalt og internasjonalt

 • Kunstig intelligens, maskinlæring og robotisering

 • Skyløsninger

 • Block chain

 • Algoritmer og koding

 • Cyber Risk

 • Skybaserte ERP- og regnskapssystemer

 • Tilgang til data og SAF-T

Tjenesteleveranse

 • Revisjon av digitale virksomheter

 • Data Analytics/Big Data

 • Digital audit og dokumentbehandling i skyen

Revisjonsvirksomhet

 • Digitalisering av revisjonsbransjen og nye forretningsmodeller

 • CRM i egen virksomhet

 • Hjemmeside og sosiale medier

 • Styreplan for revisor

Etterutdanningstimer

Fullført Digitaliseringsakademi, totalt fire kursdager, gir følgende etterutdanningstimer:

Revisor

 • 13 timer revisjon

 • 6 timer regnskap

 • 6 timer annet

Regnskapsfører

 • 4 timer regnskap

 • 4 timer bokføring

 • 1 timer GRFS

 • 11 timer annet