logo

2019 / Utgave 6 / Klima og bærekraft
PDF av originalartikkel

Revisorforeningens arbeid med bærekraft

I desember 2018 vedtok styret i Revisorforeningen å gjøre bærekraft til et strategisk satsingsområde i arbeidet fremover. Vår visjon er «relevans og kvalitet i en digital og bærekraftig verden».

Rådgiver for bærekraft og selskapsrapportering

For å styrke bærekraftsarbeidet er det opprettet en ny stilling i Revisorforeningen, og fra august er Simen Kjøsnes Kristiansen (34) på plass som råd­giver for bærekraft og selskapsrapportering. Simen har flere års arbeidserfaring med bærekraft, miljø og klima, gjennom norsk og internasjonalt organisasjonsliv og konsulentvirksomhet. Han kommer fra en stilling som rådgiver for grønn næringsutvikling i Oppland fylkeskommune. Simen har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en master i European Governance fra universitetet i Luxembourg. Han var en del av arbeidsgruppen som utarbeidet Finans ­Norges «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen» i 2018.

Dersom vi skal realisere denne visjonen, er det viktig at bærekraft integreres som en naturlig del av arbeidet til Revisorforeningen og våre medlemmer. Vi starter dette arbeidet for alvor i høst og vil jobbe systematisk sammen med medlemmene for å sikre at vi bygger en fremtidsrettet og relevant revisjonsbransje i Norge. Det innebærer at våre medlemmer skal få tilstrekkelig kompetanse innen bærekraft og klimarisiko. Revisorforeningen vil utarbeide verktøy og veiledere i tillegg til kurs, for å støtte medlemmene i arbeidet. Vi vil også jobbe for å holde medlemmene oppdaterte på relevante faglige og politiske prosesser.

Revisorforeningen har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2011. Vi jobber kontinuerlig med å minimere vårt eget fotavtrykk både når det gjelder miljø og klima. I løpet av vinteren vil vi konkretisere en egen bærekraftstrategi som vil definere mål og tiltak for Revisorforeningens arbeid. I tillegg vil vi fortsette vårt samarbeid med myndigheter, akademia og relevante eksterne samarbeidspartnere for å sikre felles tilnærming til aktuelle problemstillinger for vår bransje. Vi vil også jobbe for et godt internasjonalt bærekraftsamarbeid, med blant annet revisorforeningene FSR i Danmark, FAR i Sverige og Accountancy Europe.

Revisorforeningen skal jobbe for at medlemmene har relevant kompetanse i møte med kundene. Dette vil bidra til å berede grunnen for mulige fremtidige krav på bærekraftsrapportering eller andre endringer som vil komme som følge av økt politisk oppmerksomhet rundt klimaendringer og bærekraftig utvikling. Alle deler av samfunnet må delta i denne utviklingen og bransjer som tradisjonelt ikke har jobbet med bærekraft, vil måtte omstille seg i arbeidsmåte og tilnærming. Vi i Revisorforeningen er her for at våre medlemmer skal styrke sitt omdømme og revisors rolle som en leverandør av tillit og kvalitet. Dette skal også gjelde i bærekraftsarbeidet i årene som kommer.

Relevante lenker for mer informasjon

Revisorforeningens strategi

revisorforeningen.no/contentassets/d7bfbc68849c438cbda0cf14b0caa563/revisorforeningens-strategi-2019.pdf

FNs bærekraftsmål

fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Noe fra Regjeringen, eventuelt klimaloven

regjeringen.no/no/sub/fns-barekraftsmal/id2590133/

lovdata.no/dokument/NL/lov/2017–06–16–60

Klimarisikoutvalget

nettsteder.regjeringen.no/klimarisikoutvalget/

Accounting for Sustainability

www.accountingforsustainability.org/en/index.html

ICAEW – Role of Accountants

icaew.com/technical/sustainability/getting-started/role-of-accountants

IFAC – Accounting for sustainability

ifac.org/system/files/publications/files/IFACJ3441_Accounting_for_sustainability_FINALWEB.pdf

Accountancy Europe – 7 ways accountants can help companies get more sustainable

accountancyeurope.eu/good-governance-sustainability/7-ways-accountants-can-help-companies-get-more-sustainable/