logo

2018 / Utgave 7 / Digitalisering
PDF av orginalartikkel
Kommentar

Fortsatt mest muligheter

I denne digitaliseringsutgaven kan du blant annet lese om at blockchain-teknologien vil endre arbeidshverdagen for regnskaps- og revisjonsbransjen. Teknologien gjør at vi i fremtiden kan ha tillit til at bokføringen er riktig og at ingen har endret noe i ettertid. For revisorene vil rådgivning og verifiseringsoppgaver fortsatt være en viktig del av hverdagen.

Den pågående digitaliseringen påvirker også det som skjer i styrerommet. Dette gjelder både hvilke krav som må stilles til styremedlemmers kompetanse, hvilken rolle styret skal ha og hvilken agenda som er på styremøtene.

Chatbot-er/prateroboter kan brukes til så mangt. De betjener kunder døgnet rundt og gir svar i løpet av få ­sekunder, men kan fungere like bra som assistent til en nyansatt eller som en superrask sekretær med full oversikt over hvor all relevant informasjon ligger. En chatbot kan gi både kunder og egne medarbeidere en mer interessant hverdag.

Les også om hvordan et kundesenter som brukte mye av tiden til å besvare enkle funksjonsspørsmål, samt løse problemer som passordbytte og etab­lere nye brukere i systemene, automatiserte mesteparten av prosessen.

Her får du også tips om hvordan en hjemmeside kan gi deg flere kunder og økt kundetilfredshet og om hvordan du kan bruke sosiale medier til å skape verdier.

I en artikkel kan du lese påstanden om at den jevne revisor må øke sin allmenkompetanse på den digitale verden. Det kan være behov for å fokusere mer på prosessforståelse, programmering, bruk av tyngre analyseverktøy og hvilke risikoer som følger av dette. Dette er nødvendig ikke minst for å kunne forstå og stole på resultater som fremkommer gjennom bruk av avanserte dataanalyser, automasjon og ­lignende.

I mellomtiden skynder utdanningsinstitusjonene som tilbyr en master i revisjon og regnskap seg sakte på vei mot en revisorutdanning som dekker det fremtidige behovet i en digitalisert revisjonsbransje. Utfordringen er at det fremtidige behovet ennå ikke er klart definert.

Bruken av ny teknologi er ikke bare uproblematisk. Selv om næringslivet bruker automatiserte analyser og maskin­læring stadig mer, har mange av menneskene i virksomhetene gjerne vondt for å stole på resultatene de får fra maskinene. Det viser en global undersøkelse som ser på sammenhengen mellom tillit og digital endring og utvikling.

Enda verre er det at det blir stadig enklere å starte som cyber-kriminell. Angrepsverktøy, adresselister, e-postutsendelser, utpressings- og hvitvaskingstjenester – alt er tilgjengelig for den som mangler moralske sperrer og kan avse noen bitcoins. Alt som behøves er lav moral og litt startkapital.

Digitaliseringen skaper både muligheter og trusler – mest muligheter, for dem som tør å ta dem.

God lesning!