logo

2018 / Utgave 7 / Digitalisering
PDF av orginalartikkel

Digitaliserings­akademiet er i gang!

Etter over to år med planlegging gikk startskuddet torsdag 13. september for første «kull» med 80 deltakere på Revisorforeningens Digitaliseringsakademi. – Målet er å sertifisere omkring 1000 medlemmer som digital revisor i løpet av 2–3 år, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen ønsket velkommen på første dag av Digitaliseringsakademiet.

Revisorforeningens digitaliseringsakademi har fått stor interesse både nasjonalt og internasjonalt – ikke minst blant foreningens medlemmer. I år vil to grupper gjennomføre opplegget på to ganger to dager, mens aktiviteten økes vesentlig i 2019, opplyser ­Hanstad.

Akademiet er for medlemmer i Revisorforeningen og det er satt en såpass lav deltakeravgift som 4500 kroner. Dette er ikke noe vi skal tjene penger på, sier Hanstad.

Digitaliseringsakademiet skal gi deltakerne den nødvendige kunnskapen om digitaliseringsutfordringer, muligheter og løsninger. Målet er at de skal bli bedre samtalepartnerne for sine kunder, mer effektive leverandører av tjenester og samtidig få en mer effektiv drift av egen virksomhet, sier han.

Praktiske case

I undervisningen vil det i stor utstrekning bli brukt praktiske case og hjelpemidler for å løse konkrete situasjoner som revisor møter i sin arbeidshverdag. Dette for at det skal bli lettere for revisorene å effektivisere eksisterende arbeidsoperasjoner og ta i bruk nye løsninger som gir mer innsikt og effektivitet.

Må kjenne kundenes utfordringer

Hvis revisorene skal gjøre en god jobb og samtidig være gode samtalepartnere, må de også vite hvor mulig­hetene og utfordringene ligger hos sine klienter. Digitaliseringsakademiet skal derfor også være til hjelp med å håndtere digitaliseringsutfordringene hos kundene, sier Hanstad.

Nye forretnings- og prisingsmodeller

I siste del har vi fokus på hvordan det er mulig å ta ut potensialet i digitale løsninger samtidig som det tas tilstrekkelig hensyn til cyberrisiko. Vi vil også ha fokus på nye forretnings- og prisingsmodeller og hvordan virksom­heten ved riktig bruk av teknologi kan få til en mer effektiv drift av egen virksomhet, sier han.

Helt til slutt får deltakerne være med på en workshop med digital revisjon. Her gjennomgås alt fra virksomhetsforståelse og risikovurdering, innhenting av revisjonsbevis med elektroniske hjelpemidler, samt hvordan digitale løsninger både kan for­bedre kommunikasjonen med klientene og våre egne arbeidsmetoder, avslutter Hanstad.

Fungerer alt?

– Kameraer og tilhørere på plass?

I gang

Spørsmål?

Første eksterne foreleser – Øyvind Oshaug Larsen

Demonstrasjon av skybaserte ERP- og regnskapssystem