logo

Revisorforeningen starter digitaliseringsakademi

I september får det første kullet med revisorer gjennom foredrag, case­studier og selvstudier en grunnleggende forståelse for hvordan digitaliseringen påvirker bransjen, egen jobbsituasjon og klientene. – Med digitaliseringsakademiet ønsker vi å løfte bransjen til et nytt nivå når det gjelder digital forståelse og kunnskap, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Hanstad håper at nærmere 1000 revisorer gjennomfører dette opplegget i løpet av 2–3 år.

– Digital forståelse og kunnskap om ny teknologi er helt avgjørende for oss som revisorer, sier han og håper at digitaliseringsakademiet vil gi revisorene den selvtilliten som trengs for å ta tak i de utfordringene og mulighetene som digitaliseringen innebærer.

I løpet av programmet håper vi å ufarliggjøre temaet og inspirere deltakerne til å lære mer, sier han.

Adm. direktør Per Hanstad i Revisor­foreningen håper at nærmere 1000 ­revisorer gjennom­fører digitaliseringsakademiet i løpet av 2–3 år.

Praktiske case og løsninger

I digitaliseringsakademiet vil det i stor utstrekning bli brukt praktiske case og hjelpemidler for å løse konkrete situasjoner som revisor møter i sin arbeidshverdag. Dette for at det skal bli lettere for revisorene å effektivisere eksist­erende arbeidsoperasjoner eller ta i bruk nye løsninger som gir mer innsikt og effektivitet.

Hanstad sier at opplegget har fokus på tre områder:

  1. Utfordringene som klientene står overfor. Hvis revisorene skal gjøre en god jobb og samtidig være gode samtalepartnere, må de også vite hvor mulighetene og utfordringene ligger.

  2. Tjenesteleveransene. Hvordan kan selskapene ta i bruk teknologien for å levere bedre ­tjenester mer effektivt og kommunisere bedre med klientene?

  3. Egen virksomhet. Hvordan bli en heldigital virksomhet, bli en verdifull samtalepartner, ta tilstrekkelig hensyn til cybersikkerhet og bruke potensialet i digitale løsninger? Hva med alternative prissettingsmodeller?

En virkelighet før og en virkelighet etter

– Vi håper at det både for små og større selskaper skal være en virkelighet før og en virkelighet etter digitaliseringsakademiet, sier Hanstad, som spesielt er opptatt av hvor viktig det er for revisjonsselskapene å ta i bruk internettbaserte ERP-løsninger (integrert bedrifts­programvare) i egen virksomhet.

Han håper også at digitaliseringsakademiet kan være et bidrag i utarbeidelsen av en slags best practice i bransjen når det gjelder bruk av digitale hjelpemidler.

Tredelt program

Selve programmet er også tredelt, der en i første del ser på hvordan digitalisering påvirker alle typer virksomheter (trender, koding, kunstig intelligens, robotisering, personvern osv.), andre del tar for seg konkrete utfordringer for selskapene (bruk av digitale signaturer, dokumentbehandling, bruk av SharePoint etc.), mens tredje del går på digitalisering og effektivisering av tjenesteleveranser.

Workshop med digital revisjon

– Vi har knyttet til oss flere interessante samarbeidspartnere og i andre del av programmet vil vi vise hvilke muligheter som finnes ved bruk av internettbaserte ERP. Hvordan kan det legges til rette for nye forretnings­muligheter og hvordan vil slike systemer påvirke arbeidsprosessene?

I tredje og siste del av programmet får deltakerne gjennom et case med en virkelig bedrift være med på en workshop med digital revisjon.

Påmelding – first come first serve

Det åpnes for påmelding i juni og det er planlagt at de to første kullene skal ha gjennomført programmet før jul. Prisen for å delta er ennå ikke bestemt, men det legges opp til en moderat pris slik at flest mulig har anledning til å delta, opplyser Hanstad avslutningsvis.