logo

2018 / Utgave 2 / Revisjon
PDF av orginalartikkel

Partner med jobb, familie og venner

Mini CV

Navn

Else Berit Grønbech Hamar (født 1974)

Stilling

Statsautorisert revisor, partner i KPMG fra 2017 og leder av Molde-kontoret

Sivilstatus

Gift med Terje Sæternes Hamar, Tre barn: Marius 15 år, Malin 12 år og Alexander 10 år. Hund Trixi.

Utdannelse

MRR, NHH 1996–1997

BRR, Høyskolen i Molde, 1993–1996

Arbeidserfaring

Mer enn 18 års erfaring i KPMG som revisor og rådgiver for små, mellomstore, store og internasjonale selskaper/konsern. Erfaring fra restruktureringer og transaksjoner, herunder fusjoner, fisjoner og andre typer transaksjoner, og er hyppig brukt som foredragsholder på seminarer og kurs. Hun har i en periode på to år vært CFO og ett år CEO i ODIM ABAS AS.

Personlige egenskaper

Målbevisst og engasjert.

Fritidsinteresser

Familie og friluftsliv – fjell, sjø, turer

Det er fullt mulig for en kvinne både å ha et rikt familieliv og bli partner i et stort revisjonsfirma, sier trebarnsmor Else Berit Hamar som siden i fjor har vært partner i KPMG og leder for Molde-kontoret. – Men kvinnene må ville det, og firmaene må legge forholdene til rette i småbarnstiden, sier hun.

Else Berit vokste opp i Aukra hvor familien drev en fargehandel og ble tidlig involvert i drift og salg. På skolen var hun glad i matematikk og det var vel ikke så merkelig at hun tok fatt på økonomistudiet og videre til revisjonsstudiet – først i Molde, deretter på NHH i Bergen. Allerede 22 år gammel – i 1997 – som en av de yngste noen gang – ferdigstilte hun Høyere revisorstudium.

Else Berit har mye glede av å kunne være sammen med familie og venner og er veldig glad i friluftsliv.

Målbevisst

Deretter gikk turen tilbake til Molde og til KPMG – for det var der hun hadde bestemt seg for å jobbe. – Jeg var nok veldig bevisst både på at jeg skulle tilbake til Molde og at jeg ville prøve å få jobb i det største revisjonsselskapet der – som var KPMG.

Hun hadde allerede fått tilbud om jobb i et mindre revisjonsselskap, men ønsket å få en portefølje med mer spennende selskaper enn det var mulig å få i ett av de mindre selskapene. Else Berit fikk KPMG-jobben og ble «loset» gjennom KPMG-skolen (KPMG Business School). – Det var en bratt læringskurve, men du får ikke bedre skole enn KPMG-skolen, sier hun.

Småbarnstiden

Du har tre barn – to gutter på 10 og 15 og en jente på 12. Hvordan opplevde du småbarnstiden i forhold til jobb og karriere?

– Det var en hektisk tid, men det er det vel uansett hvor man jobber og hva man jobber med. Jeg ville ha med meg småbarnstiden og tok ut full foreldrepermisjon på alle tre barna mine.

– Likevel ønsket jeg av ren interesse å holde meg faglig oppdatert mens jeg hadde fødselspermisjon, og jeg benyttet meg også av muligheten til å delta på kurs av arbeidsgiver, uten at det var noe krav. På det viset ble ikke overgangen så stor da jeg kom tilbake til jobb.

Småbarnsperioden og en relativt lang fødselspermisjon regnes av mange som en tid der kvinner sakker akterut i forhold til menn når det gjelder karriere. Noen ønsker derfor en 50/50 deling av fødselspermisjonen? Hva tror du effekten av det eventuelt vil være?

– Jeg har ingen formening om hvordan en 50–50-deling vil virke. Jeg tenker i et litt lengre perspektiv der kvinner selv må sette seg mål og ville ha en karriere – og da må de være tydelige og tørre å si at de vil det, for eksempel i forbindelse med medarbeidersamtaler. Ettersom jeg har vært tre år hjemme i fødselspermisjon er det klart at «partnerløpet» tok noe lengre tid for meg, men det var et valg jeg selv tok.

Firmaene må på sin side støtte og hjelpe til. De må hjelpe til med å lage en langsiktig karriereplan der arbeidsmengde og portefølje tilpasses de enkelte fasene i livet – som i småbarnsperioden. Videre må de legge til rette med arbeidsoppgaver som gjør at man kan vokse mot et mål, sier Else Berit. I dette ligger også at firmaet og den ansatte må være litt tålmodige.

– I en litt tøff periode kan det være lett for noen kvinner å trekke seg tilbake og la mannen få en karriere. Jeg synes det er trist at mange gir opp sin karriere på grunn av familie, når de egentlig bare har behov for litt hjelp til å komme seg over kneika, sier hun.

Hva for din egen del?

– En partnerstilling er ikke noe du får automatisk ut fra ansiennitet. Det må være et behov for selskapet, og en partner må inneha både faglige og personlige egenskaper for å lykkes i en partnerrolle. Målet mitt var å bli partner, noe som ble støttet av mine overordnede og høsten 2017 var vi enige om at tiden var inne.

Jeg har måttet jobbe for å komme dit, men jeg føler ikke at jeg er blitt partner på grunn av antall timer som er lagt ned, men heller på grunn av faglig kompetanse og mine personlige egenskaper.

Hva annet kan firmaene bidra med?

Jeg tror at de tidlig må fange opp gode partnerkandidater og gi dem mulighet til å utvikle seg i tillegg til at det legges til rette for en balanse mellom jobb og familie, spesielt i tiden som småbarnsmor.

Rollemodeller

Tror du det er viktig å løfte frem gode kvinnelige rollemodeller?

– Det er viktig å ha noen som går foran og viser at det er mulig. Noen som tør å ta sjanser, som er faglig sterke, men som ikke blir alt for perfeksjonistiske. De må kunne si at dette fikser jeg!

Jeg har også hatt kvinnelige rollemodeller som jeg har sett opp til. Statsautorisert revisor Gerd Leira fra KPMG i Ålesund var for eksempel den første kvinnelige styrelederen for de statsautoriserte revisorene (styreleder 1986–1988 – den gangen omtalt som «formann». Red. anm.).

Gikk også på skole sammen med Monica Rosnes som ble partner i 2012 og som viser at det er mulig å ha en god balanse mellom jobb og fritid.

Du har selv «hoppet litt i det»?

– Ja, jeg liker å ta utfordringer og det ble litt «hoppe» i det da jeg som økonomisjef i en engineeringsvirksomhet sommerferien 2009 fikk en telefon fra avtroppende daglig leder og ble spurt om jeg kunne være fungerende daglig leder. Firmaet hadde en omsetning på 250 millioner kroner og 66 ansatte. En slik mulighet kunne jeg ikke si nei til. Dette ble en svært verdifull ledererfaring som har gitt meg et godt grunnlag for å forstå selskapers utfordring fra innsiden og ikke bare fra et revisjonssynspunkt.

Verdier

Du er opptatt av å ha en god balanse mellom jobb og fritid. Kan ikke det være vanskelig i den bransjen du jobber i?

– Det gir meg mye glede å kunne være sammen med familie og venner og jeg er veldig glad i friluftsliv. Jeg føler at jeg er engasjert både der barna er og på jobben. Fjell, sjø og båt gir meg også mye.

Hun føler også at dette er verdier som deles i KPMG. I 2017 ble alle nye partnere samlet i Los Angeles der også selskapet styreleder globalt – William B Thomas var til stede. Budskapet fra han var «family and friends first» – har du det ikke godt på hjemmebane, så presterer du heller ikke optimalt på jobb og omvendt.

Et fleksibelt yrke

Else Berit forteller også at hun verdsetter fleksibiliteten i yrket, hvis man ser på hele året samlet.

– Du har stor frihet under ansvar og ettersom alt er elektronisk, kan hele kontoret enkelt tas med hjem via PC’en.

At det er lett å koble seg på kontoret, har også gjort at hun har kunnet delta på alle skolesamlinger og avslutninger til barna.

Digitaliseringen har altså vært et gode?

– Ja, og digitaliseringen er kjempespennende og påvirker måten vi jobber på.

Hun legger likevel til at hun mange ganger har vært avhengig av støtte fra dem rundt henne – både fra mann og mor – når hun har måttet ta en telefon hjem for å si at det blir en sen kveld på jobben.

Hvordan er det å være partner?

– Jeg har jo ikke vært partner så lenge, men det blir en litt annen rolle som partner og leder for Molde-kontoret. Årsoppgjørsperioden vil alltid være en hektisk periode. Med store kunder som har tidlige rapporteringsfrister og mindre selskaper med senere årsavslutning strekker årsoppgjøret seg over en lang periode. Som partner er det derfor viktig å sørge for at vi leverer, men ikke minst ta vare på de ansatte slik at de får en fornuftig balanse mellom jobb og fritid.

Et budskap til kvinner som skal inn i bransjen og som har ambisjoner om en karriere?

Tørre å sette deg partnermål og si det høyt, både til deg selv og til sjefen – vis at du ønsker å bli satset på.

Familie er intet hinder, yrkeslivet er langt og du trenger ikke gjøre alt de første ti årene.

Hold deg faglig oppdatert og vær hele tiden nysgjerrig på det som skjer i faget. Brenner du for faget, slik som jeg, så oppleves ikke det som en ekstra belastning, det kommer naturlig.

Den teknologiske utviklingen vil høyst sannsynlig føre til betydelige endringer i revisoryrket fremover. Å være nysgjerrig på ny teknologi og hvordan dette påvirker vår hverdag, vil være viktig for å lykkes fremover.