logo

2018 / Utgave 1 / Revisjon
PDF av orginalartikkel

Nyutdannede til revisjonsbransjen

Antall nyutdannede som rekrutteres til revisjonsbransjen, holder seg på samme nivå som i 2015 og 2106, omtrent fem av seks har en mastergrad og flesteparten har en mastergrad i økonomi og administrasjon. Det viser en spørreundersøkelse blant de 30 største revisjonsselskapene.

Litt flere rekrutterte med master i regnskap og revisjon

Undersøkelsen viser at antall nyutdannede ansatt i revisjonsbransjen har holdt seg omtrent på samme nivå i 2015, 2016 og 2017 og at flertallet (64 %) som rekrutteres, har en master i økonomi administrasjon/master of science. Imidlertid er det en økning i andelen som rekrutteres med en master i regnskap og revisjon (19 %).

At andelen nyansatte med en master i regnskap og revisjon ikke er større enn 19 %, skyldes at mange som går på dette studiet, allerede var ansatt i et revisjonsselskap da de påbegynte studiet. Disse er ikke inkludert i undersøkelsen i og med at den kun omfatter nyrekruttering.

Utdanning

2015

2016

2017

BRR

55

13 %

38

9 %

52

12 %

BØA

16

4 %

11

3 %

16

4 %

MRR

64

15 %

69

16 %

80

19 %

MØA

296

69 %

303

71 %

275

64 %

Annet

1

0 %

8

2 %

8

2 %

Sum

432

429

431

Fem største selskapene

347

94%

385

90%

394

91%

Tallene for tidligere år reflekterer et helt års rekruttering, mens 2017 inkluderer rekruttering til og med september i 2017.

Etter en nedgang i 2016 har det også vært en liten økning i nyansatte som har en bachelor i regnskap og revisjon. De fleste nyrekrutterte med denne graden ansettes på kontorer utenfor de store byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger).

De fem største selskapene står for i overkant av 90 % av totalt antall rekrutterte. Disse selskapene rekrutterer relativt sett flere med master i økonomi og administrasjon (68 %) enn de andre selskapene.

Undersøkelsen

For å få et bedre innblikk i rekrutteringen av nyutdannede til revisjonsbransjen, gjennomfører Revisorforeningen hvert år en undersøkelse blant revisjonsselskapene. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2012.

Spørreundersøkelsen kartlegger utdanningsbakgrunn og studie­sted for nyutdannede til revisjonsfirmaene fordelt på de fire største byene og øvrige steder. Nyutdannede i denne undersøkelsen er de som blir ansatt i revisjonsbransjen direkte fra utdanningen, uten tidligere arbeidserfaring i bransjen.

Fortsatt flest fra NHH, men synkende andel

Norges Handelshøyskole utdanner fortsatt flest av de nyutdannede som rekrutteres til bransjen (35 %), fulgt av BI (21 %), Copenhagen Business School (8 %) samt Universitetet i Agder og NTNU (Begge 7 %).

Sammenlignet med 2015 og 2016 er det færre av de nyrekrutterte, både i antall og relativt sett, som har sin utdannelse fra NHH (145 sammenlignet med 189 og 174 i hhv. 1916 og 1915). Flere kommer fra BI, UiA, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i innlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge, Bø. Av dem med master i regnskap og revisjon som ble rekruttert, kom 54 % fra NHH (65 % i 2016), 28 % fra BI (26 % i 2016) og 19 % fra Universitetet i Agder (6 % i 2016).

I 2017 som i 2016 ble det rekruttert noen flere menn enn kvinner.

Utdannelse og kjønnsfordeling

I 2017 som i 2016 ble det rekruttert noen flere menn enn kvinner (52 % menn i 2017 mot 56 % i 2017). Kvinner utgjorde et klart flertall av de nyrekrutterte med en bachelor i regnskap og revisjon eller i økonomi og administrasjon, mens et flertall av dem som ble rekruttert med en master i regnskap og revisjon eller i økonomi og administrasjon, var menn.