logo

Innhold nummer 6/2008

Kommentaren

Aktuelt

Revisjon

Økonomisk kriminalitet

Regnskap

Revisjon

Skatt

Avgift

Internasjonal skatt og avgift