logo

Innhold nummer 5/2008

Kommentaren

Aktuelt

Eierstyring og selskapsledelse

Regnskap

Revisjon

Skatt

Avgift

Internasjonal skatt og avgift