logo

Innhold nummer 4/2008

Kommentaren

Aktuelt

Regnskap

Revisjon

Skatt

Avgift

Internasjonal skatt og avgift