logo

Innhold nummer 3/2008

Kommentaren

Aktuelt

Eierstyring og selskapsledelse

Regnskap

Skatt

Avgift

Internasjonal skatt og avgift