logo

Innhold nummer 2/2008

Kommentaren

Aktuelt

Eierstyring og selskapsledelse

Regnskap

Revisjon

Skatt

Avgift