logo

Innhold nummer 8/2006

Kommentaren

Aktuelt

Ordenes opprinnelse

Regnskap

Revisjon

Skatt

Avgift

Internasjonal skatt og avgift