logo

Innhold nummer 4/2006

Kommentaren

Aktuelt

Revisjon

Aktuelt

Ordenes opprinnelse

Offentlige anskaffelser

Regnskap

Revisjon

Skatt

Avgift