Page 1 - Revisjon og Regnskap 2-2020
P. 1

NR. 2 • 2020

                                                                 Forsiden
                                                                 Hovedsak


                                                                 Andre saker:

        Forsterket aktivitet- og redegjørelsesplikt

        Et likestillingsverktøy å regne med


                                               Side 10
       Ambisiøse mål for         Møter kvinner et glasstak eller    Hva er egentlig problemet?
       kvinneandel hos de store     en biologisk betongvegg?        Side 5
       Side 12              Side 19
   1   2   3   4   5   6